JGI Gymnastik
- din gymnastikverden

Om JGI Gymnastik

Jyllinge – Gundsømagle Idrætsforening (JGI) blev etableret ved en stiftende generalforsamling 11.01.1971. JGI er en sammensætning af Jyllinge Ungdoms- og Idrætsforening (JIF) og Gundsømagle Idrætsforening (GIF). JIF’s historie går tilbage til 1897, hvor gymnastikforeningen startede. I 1904 blev Jyllinge fodboldklub oprettet og i 1906 ungdomsforeningen. Disse klubber blev i 1936 sammensluttet i en forening ved navnet Jyllinge Ungdoms- og Idrætsforening. I 1866 blev Gundsømagle Skytteforening startet og i 1933 oprettedes Gundsømagle Idrætsforening. 

Stigende befolkningstilvækst og behov for lokaliteter til idrætsformål, bevirkede byggeriet af Jyllingehallen, som blev indviet i 1971. Senere er også tilbygget svømmehal og senest en multihalbygget i 2002. Jyllingehallen er et AMBA, hvor hovedbestyrelsen i JGI lejer timer til foreningen. JGI er den største andelshaver i Jyllingehallen.

Ifølge vedtægterne for JGI er formålet:
”Foreningens formål er, under bedst mulige forhold, at varetage medlemmernes interesser indenfor forskellige idrætsgrene, og i videst muligt omfang at virke for fremme af idrætten, såvel indendørs som udendørs, herunder ved afholdelsen af kurser og foredragsvirksomhed samt selskabelige sammenkomster”.  JGI ledes af en Hovedbestyrelse (HB), bestående af afdelingernes formænd og et Forretningsudvalg (FU) bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær, som er valgt på generalforsamlingen. Denne afholdes en gang årligt i april/maj måned. Alle medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret. Idrætsforeningens instruktører er også medlemmer.

Hver afdeling har deres egen bestyrelse. Denne vælges af afdelingens medlemmer på det årlige medlemsmøde, som er afdelingens højeste myndighed. Medlemsmødet afholdes i foråret. JGI’s forretningsorden beskriver hvad HB, FU og afdelingerne skal varetage vedrørende idrætspolitik, økonomi, samarbejde, kommunikation og uddannelse.

JGI er medlem af RIU (Roskilde idrætsunion).
”Unionens formål er at være bindeled mellem idrætsforeningerne og varetage medlemsforeningens kultur og idrætspolitiske interesser og spørgsmål, der har relation til Roskilde Kommune og andre offentlige myndigheder”. 


JGI Gymnastik - en afdeling i rivende udvikling 


JGI Gymnastik er en underafdeling til JGI med et imponerende medlemstal på knap 900 medlemmer i starten af 2015.

JGI gymnastik er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) i Roskilde. DGI har ca. 1,5 mill. medlemmer i ca. 5200 lokalforeninger, som er repræsenteret i 25 amtsforeninger, som danner grundlag for DGI`s hovedbestyrelse.

Gymnastikafdelingen er desuden medlem af Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) og Dansk Idrætsforbund (DIF).
 Kontakt os
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
JGI Gymnastik - din gymnastikverden | Planetvej 35| 4040 Jyllinge | CVR: 27 46 25 10