JGI Gymnastik
- din gymnastikverden

Medlemsmøder

Medlemsmødets’ formål er at give medlemmer i JGI Gymnastik lejlighed til, at høre mere om afdelingens fremtidige aktiviteter, økonomisk bundresultat mv.. Medlemmerne har på mødet mulighed for, at komme med deres forslag til foreningens videreudvikling.  

Store beslutninger i JGI Gymnastik-afdelingen træffes på et medlemsmøde i afdelingen. Medlemsmødet afholdes 1 gang årligt. Indkaldelse til medlemsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel med opslag i Jyllingehallerne samt på træningsstederne for den enkelte afdeling. Indkaldelsen skal tillige tilgå JGI’s Hovedbestyrelse og Foreningsledelse, hvis medlemmer har ret til at overvære medlemsmødet.

Medlemsmødet skal have følgende dagsorden:
  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning over virksomheden i det forløbne år.
  • Orientering om afdelingens økonomiske resultat på grundlag af de gennemførte aktiviteter.
  • Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes disse planer gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagte budget.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af afdelingsbestyrelse.
  • Eventuelt.
Om næste medlemsmøde
Dato for næste medlemsmøde finder du i her: Aktivitetskalender
 Kontakt os
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
JGI Gymnastik - din gymnastikverden | Planetvej 35| 4040 Jyllinge | CVR: 27 46 25 10