JGI Gymnastik
- din gymnastikverden

Medlemsmøde 2023

Kære alle i JGI Gymnastik,

Hermed indkaldes til det årlige ordinære medlemsmøde.

Dagsorden til medlemsmøde i JGI-Gymnastik, 28. marts 2023 kl. 19.00 i klublokalet på 1. sal i Jyllingehallen, Planetvej 35, 4040 Jyllinge

Sæt kryds i kalenderen ❌ der er ingen tilmelding, så du dukker bare op - vel mødt!

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Formandens beretning
Pkt. 3 Orientering om afdelingens økonomiske resultater v/Dan
Pkt. 4 Gennemgang af budget v/Dan
Pkt. 5 Rammerne for fremtidig bemanding på holdene
Pkt. 6 Indkomne forslag (forslag skal sendes til formanden senest 19. marts til formand@jgi-gymnastik.dk
Pkt. 7 Valg til afdelingsbestyrelsen 
Formand Maria Pedersen er på valg. Modtager genvalg
Kasserer Karin Schramet på valg. Modtager ikke genvalg
Suppleanterne er på valg
Pkt. 8 Eventuelt

Årsberetninger fra udvalgene i 2022 (samlet fil)

Årsberetninger samlet 2022 (0.2 Mb)
 Kontakt os
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
JGI Gymnastik - din gymnastikverden | Planetvej 35| 4040 Jyllinge | CVR: 27 46 25 10