JGI Gymnastik
- din gymnastikverden

Medlemsmøde 2022

Kære medlemmer i JGI Gymnastik
Foreningen står lige nu uden bestyrelse og det lykkedes det ikke at få valgt en ny bestyrelse på det ordinære medlemsmøde d. 7. april 2022.
Ifølge JGI’s vedtægter er det JGI’s foreningsledelse der herefter indkalder til ekstraordinært medlemsmøde og det afholdes
tirsdag d. 10. maj kl. 19.00 i Klublokalet, Jyllingehallen, 1. sal
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Valg af afdelingsbestyrelse
1. Valg af formand, kandidat haves
2. Valg af kasserer, kandidat haves
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, kandidater haves
4. Valg af suppleanter
4. Valg af eksternt bogføringsfirma
5. Eventuelt.
Venlig hilsen
Lene Lindberg Nielsen
Formand
Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening
Planetvej 35
4040 Jyllinge
Mail: formand@jgi.dk
Mobil: 29 61 62 32
Vi håber kunne få stablet en ny bestyrelse på benene, så vores dejlige forening kan fortsætte med at sprede gymnastikglæde.

JGI Gymnastik indkalder til det årlige medlemsmøde, som afholdes den 7. april 2022 kl. 19:00 i hallens selskabslokaleDagsorden til medlemsmøde i JGI Gymnastik den 7. april 2022
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering om afdelingens økonomiske resultat v/Karin S.
 4. Aktivitetsplan for det kommende år og budget v/Karin S.
 5. Indkomne forslag: Forslag sendes til formanden senest 1. april 2022 til formand@jgi-gymnstik.dk
 6. Valg til afdelingsbestyrelsen:
  Kasserer Karin Schram er tiltrådt 1. december 2021, og er derfor på valg til en 2-årig periode fra 2022-2024. Modtager genvalg
  Formand Maria Pedersen er ikke på valg
 7. Eventuelt
​Forslag kan fremsendes til formand@jgi-gymastik.dk senest d. 1. april

Årsberetninger fra udvalgene i 2021 (er derfor ikke opdateret med 2022-tekster endnu):

Årsberetning Kursusudvalg (58.7 Kb)
Årsberetning Teknikudvalg (50.8 Kb)
Årsberetning Opvisningsudvalg (0.2 Mb)
Årsberetning Juniorevent udvalg (13.5 Kb)
Årsberetning Festival udvalget (29.3 Kb)
Årsberetning Stafet for livet udvalg (0.2 Mb)
Årsberetning Sæsonplanlægnings udvalg (0.2 Mb)
Årsberetning Redskabs udvalg (0.2 Mb)
Årsberetning Børnelejr udvalget (47.0 Kb)
 Kontakt os
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
JGI Gymnastik - din gymnastikverden | Planetvej 35| 4040 Jyllinge | CVR: 27 46 25 10